tatacara permohonan pertukaran institusi pengajian TINGGI AWAM (IPTA)

 • Borang ini diisi oleh calon yang ingin memohon pertukaran ke Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Calon perlu mengisi permohonan secara atas talian dengan lengkap serta memuat naik dokumen yang berkaitan di sistem ini
 • Permohonan hendaklah dibuat selepas calon mengikuti pengajian di Universiti Asal sekurang-kurangnya selama SATU (1) semester pengajian
 • Calon mestilah berstatus Aktif di Universiti Asal semasa membuat permohonan pertukaran IPTA
 • Pencapaian akademik calon tidak berada dalam Kedudukan Gagal (KG)
 • Calon mestilah mendapatkan perakuan sokongan daripada Universiti Asal dengan mengisi Borang SRAD UG (03) – Borang Perakuan Universiti Asal. Borang ini hendaklah dimuat naik pada Bahagian E: Muat Naik Dokumen
 • Keputusan permohonan adalah tertakluk kepada kelulusan daripada Fakulti dan Jabatan Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa), Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
 • Pemakluman keputusan permohonan akan diumumkan oleh Seksyen Rekrutmen dan Kemasukan Pelajar (SRAdS), Bahagian Pengurusan Akademik, Jabatan Pendaftar
 • Pertukaran Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) hanya dibenarkan sekali sahaja sepanjang pengajian
 • Calon adalah bertanggungjawab memaklumkan keputusan pertukaran program pengajian dan IPTA ini kepada pihak penaja biasiswa atau pinjaman masing-masing

 

Transfer University Application
 • BAHAGIAN A : MAKLUMAT PELAJAR
 • BAHAGIAN B : PERMOHONAN PROGRAM BARU
 • BAHAGIAN C : MAKLUMAT AKADEMIK
 • BAHAGIAN D : MAKLUMAT AKADEMIK SEMASA
 • BAHAGIAN E : MUATNAIK DOKUMEN
  • BAHAGIAN F : PENGESAHAN
  Perhatian :-

  1. Pelajar dikehendaki mengisi kesemua Bahagian yang disediakan
  2. Sila sertakan kesemua salinan dokumen. Rujuk Bahagian E
  3. Sila sertakan salinan slip keputusan peperiksaan Universiti asal bagi setiap Semester yang telah diikuti

  Bahagian A : MAKLUMAT PELAJAR

  [Huruf besar dan seperti dalam Kat Pengenalan]