Syarat Am Universiti

Sesi Kemasukan 2024/2025

 

LEPASAN MATRIKULASI / ASASI

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Gred C bagi matapelajaran BAHASA MELAYU / BAHASA MELAYU (KERTAS JULAI).
 2. Gred E bagi matapelajaran SEJARAH mulai tahun 2013.

DAN

MATRIK / ASASI

Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UKM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00.

DAN

MUET

Mendapat sekurang-kurangnya BAND 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 ATAU BAND 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

LEPASAN STPM

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Gred C bagi matapelajaran BAHASA MELAYU / BAHASA MELAYU (KERTAS JULAI).
 2. Gred E bagi matapelajaran SEJARAH mulai tahun 2013.

DAN

STPM

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00.
 2. Gred C bagi matapelajaran PENGAJIAN AM.
 3. DUA (2) Gred C dalam mana-mana matapelajaran yang belum dikira.

DAN

MUET

Mendapat sekurang-kurangnya BAND 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 ATAU BAND 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

LEPASAN STAM

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Gred C bagi matapelajaran BAHASA MELAYU / BAHASA MELAYU (KERTAS JULAI).
 2. Gred E bagi matapelajaran SEJARAH mulai tahun 2013.

DAN

STAM

Mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Pangkat JAYYID dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

DAN

MUET

Mendapat sekurang-kurangnya BAND 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 ATAU BAND 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

LEPASAN DIPLOMA UNIVERSITI AWAM / POLITEKNIK / KOLEJ KOMUNITI

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Gred C bagi matapelajaran BAHASA MELAYU / BAHASA MELAYU (KERTAS JULAI).
 2. Gred E bagi matapelajaran SEJARAH mulai tahun 2013.

DAN

DIPLOMA UNIVERSITI AWAM / POLITEKNIK / KOLEJ KOMUNITI

Mempunyai kelulusan Diploma IPTA / ILKA / IPTS atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (Syarat Khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA).

DAN

MUET

Mendapat sekurang-kurangnya BAND 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 ATAU BAND 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

LEPASAN DIPLOMA TVET (DKM/DLKM/DVM)

DIPLOMA TVET (DKM / DLKM / DVM)

Mempunyai kelulusan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) atau Diploma Vokasional Malaysia (DVM) yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (Syarat Khas program pengajian mengikut jenis program yang ditawarkan di UA).

DAN

MUET

Mendapat sekurang-kurangnya BAND 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 ATAU BAND 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

LEPASAN DIPLOMA IPTS/ILKA DAN LAIN-LAIN

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Gred C bagi matapelajaran BAHASA MELAYU / BAHASA MELAYU (KERTAS JULAI).
 2. Gred E bagi matapelajaran SEJARAH mulai tahun 2013.

DAN

DIPLOMA IPTS / DAN LAIN-LAIN

Mempunyai kelulusan Diploma IPTA / ILKA / IPTS atau Kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program pengajian yang ditawarkan di UA).

DAN

MUET

Mendapat sekurang-kurangnya BAND 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 ATAU BAND 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

KELAYAKAN SETARAF

SPM

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Gred C bagi matapelajaran BAHASA MELAYU / BAHASA MELAYU (KERTAS JULAI).
 2. Gred E bagi matapelajaran SEJARAH mulai tahun 2013.

DAN

MATRIK / ASASI

Lulus Matrikulasi KPM / Asasi Sains UM / Asasi UKM / Asasi UiTM dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00.

ATAU

STPM

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Purata Nilai Gred Kumulatif (PNGK) 2.00.
 2. Gred C bagi matapelajaran PENGAJIAN AM.
 3. DUA (2) Gred C dalam mana-mana matapelajaran yang belum dikira.

ATAU

STAM

Mendapat sekurang-kurangnya :-

 1. Pangkat JAYYID dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM).

ATAU

KELAYAKAN SETARAF

Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA.

DAN

MUET

Mendapat sekurang-kurangnya BAND 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 ATAU BAND 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonanBAND 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 ATAU BAND 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonanBAND 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 ATAU BAND 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

PENDIDIKAN

SYARAT TAMBAHAN BAGI PERMOHONAN PROGRAM PENDIDIKAN UNTUK PERKHIDMATAN DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 1. Permohonan terbuka kepada Warganegara Malaysia sahaja.
 2. Pemohon mestilah berumur tidak melebihi tiga puluh (30) tahun semasa mengemukakan permohonan.
 3. Lulus Matematik dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).
 4. Calon yang memohon hendaklah sihat tubuh badan, tidak menghidap apa-apa penyakit mental atau fizikal dan berupaya mengikuti program pengajian yang dirangka untuk kursus ini.

Ujian MEdSI dan Temu Duga

 1. Calon yang layak, perlu menduduki Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MedSI) dan melepasi tahap minimum Ujian MEdSI, lulus ujian khas yang ditetapkan serta diperaku temu duga sebelum dipertimbangkan untuk ditawarkan ke program pengajian pendidikan di UA.
 2. Hanya calon yang memenuhi Syarat Am serta Syarat Khas program pengajian sahaja akan dipanggil untuk menghadiri ujian MEdSI.
 3. Panggilan untuk ujian MEdSI  boleh disemak mulai 25 Mei 2024 melalui laman sesawang UA dan dipautkan dari laman sesawang rasmi BKPA https://upu.mohe.gov.my/
 4. Panggilan temu duga boleh disemak mulai 26 Jun 2024 melalui laman sesawang rasmi BKPA https://upu.mohe.gov.my/

* Segala perbelanjaan untuk menghadiri ujian dan temu duga adalah di bawah tanggungan calon.

Syarat Khas Kemasukan

Sesi Kemasukan 2024/2025